Tiến độ xây dựng nửa đầu tháng 2/2017

CẬP NHẬT DỰ ÁN

CẬP NHẬT DỰ ÁN
Tiến độ xây dựng nửa đầu tháng 2/2017

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2017 vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2017, toàn bộ các nhà thầu đã bắt đầu làm việc trở lại kể từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2017. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 100% nhân lực của Nhà thầu đã quay trở lại công trường. Từ tháng 12/2016, có đến 950 công nhân đang làm việc và thi công tại công trường và con số sẽ lên đến 1.200 công nhân vào cuối Q1/2017. Các công tác chính trên công trường được liệt kê sau đây:

Ø&